Nạp tiền -

Quý khách ghi đúng thông tin nạp tiền thì tài khoản sẽ được cộng tự động sau khi giao dịch thành công.
Tiền sẽ tự động cộng vào tài khoản sau 5 phút.

Thông tin nạp tiền

Vietcombank

Số TK :

Tên chủ TK :

Nội dung CK : NAP

* Lưu ý: lỗi hiển thị số dư, ace vui lòng đăng nhập lại sau khi nạp 5 phút.

Danh sách nạp tiền

Số tiền Ngày giờ Nội dung